Skip to content
Customer Success Case - Twiik

Ta reda på mer!

Besök oss på insertcoin.se för att få veta mer om vår spelplattform GWEN.

IC logo purple with text
LADDA NER SUCCESS CASE

Twiik

Se hur Twiik använde vår plattform för spelifiering för att öka köp i appen med 26 % och användarnas skärmtid med hela 55 %

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner

Book a demo

Boka ett möte idag

för att påbörja din produkts spelifierings-resa till nästa nivå av användarupplevelse!

Boka möte
People flying around, doing things 7

Konkurrensen om uppmärksamhet

Fokus på en personlig, spelifierad upplevelse är viktigare än någonsin.

GWEN helper

Upptäckt

Genom positiv förstärkning kommer användarna att spendera mer tid på din produkt.

People flying around, doing things 11

Behärskning

Skapa en mer lojal användarbas och få dem att återkomma oftare.