Skip to content
what is gamification

Ta reda på mer!

Besök oss på insertcoin.se för att få veta mer om vår spelplattform GWEN.

IC logo purple with text
TITTA PÅ WEBINARIUM

What is gamification?

TWIIK & Insert Coin webinar

Fyll i dina uppgifter och titta gratis!

Hur du kan använda GWEN

Konkurrensen om uppmärksamhet

Fokus på en personlig, spelifierad upplevelse är viktigare än någonsin.

GWEN helper

Upptäckt

Genom positiv förstärkning kommer användarna att spendera mer tid på din produkt.

People flying around, doing things 11

Behärskning

Skapa en mer lojal användarbas och få dem att återkomma oftare.

Boka ett möte

Ta reda på vad vår Gamification-plattform kan göra för din digitala gemenskap!

Låt oss prata!